کد خبر: 108300311
تاریخ انتشار: سه شنبه 09 خرداد 1396
خانه » سایت های خبری » قاصد نیوز » آمار تفکیکی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان های خراسان رضوی منتشر شد/ برتری مطلق سید ابراهیم رئیسی در 23 شهرستان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

در خراسان رضوی چهار میلیون و 465 هزار و 695 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که از تعداد سه میلیون و 452 هزار و 693 نفر در انتخابات شرکت کردند.

به گزارش چی 24 به نقل از قاصد نیوز:
آمار تفکیکی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان‌های خراسان رضوی منتشر شد/ برتری مطلق سید ابراهیم رئیسی در 23 شهرستان‌
به گزارش «قاصدنیوز»، انتخابات 29 اردیبهشت ماه در خراسان رضوی با حضور بیش از 3 میلیون نفر پای صندوق‌های رای و مشارکت 77 درصدی مردم این استان پایان یافت.
 
چهار میلیون و 465 هزار و 695 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که از تعداد ‌سه میلیون و 452 هزار و 693 نفر در انتخابات شرکت کردند. 
 
در این استان اختلاف آرای حجت‌الاسلام رئیسی نسبت به حسن روحانی 466 هزار و 104 رای بوده است.
 
آمار تفکیکی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صورت تفکیکی در ادامه می‌آید:
 
1-شهرستان باخرز 37 هزار و 705 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 31 هز ار و 951 نفر در انتخابات شرکت کردند، میزان آرای صحیح 31 هزار و 593  و درصد مشارکت در این شهرستان 85 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 11هزار و 688 رای
 
رئیسی:19 هزار و 768 رای 
 
هاشمی طبا: 39 رای 
 
میرسلیم: 98 رای 
 
در شهرستان باخرز 37 درصد به روحانی و 63 درصد به رئیسی رای دادند. 
 
***
2- شهرستان بجستان 23 هزار و 25 نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 18 هزار و 749 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح 18 هزار و 480  و درصد مشارکت در این شهرستان 81 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 7 هزار و 856 رای 
 
رئیسی:10 هزار و 469 رای  
 
هاشمی طبا: 54 رای  
 
میرسلیم: 101 رای 
 
در این شهرستان 43 درصد به روحانی و 57 درصد به رئیسی رای دادند.
 
***
 
3- شهرستان بردسکن 54 هزار و 150نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 47 هزار و 268 نفر در انتخابات شرکت کردند، میزان آرای صحیح 46 هزار و 399 رای و درصد مشارکت در این شهرستان 877 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 17 هزار و 283 رای 
 
رئیسی: 28 هزار و 702 رای  
 
هاشمی طبا: 127 رای 
 
میرسلیم: 287 رای  
 
در شهرستان بردسکن 37 درصد به روحانی و 62 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
4- شهرستان بینالود 43 هزار و 713 واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 68 هزار و 710 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح 67 هزار و 129 رای  و درصد مشارکت در این شهرستان  157 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 33 هزار و 398 رای  
 
رئیسی:32 هزار و 721 رای   
 
هاشمی طبا: 266 رای  
 
میرسلیم: 744 رای  
 
در شهرستان بردسکن 50 درصد به روحانی و 49 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
5- شهرستان تایباد 73 هزار و 609 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 53 هزار و 32 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح 52 هزار و 291 رای و درصد مشارکت در این شهرستان  72 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 39 هزار و 172 رای  
 
رئیسی:12 هزار و 752 رای  
  
هاشمی طبا:138 رای 
 
میرسلیم: 229 رای  
 
در شهرستان تایباد 75 درصد به روحانی  و 24 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
6- شهرستان فیروزه 31 هزار و 332 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 27 هزار و 357 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح 26 هزار و 787 رای و درصد مشارکت در این شهرستان  87 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 7 هزار و 876 رای   
 
رئیسی: 18 هزار و 623 رای     
 
هاشمی طبا:73 رای  
 
میرسلیم: 215 رای  
 
در شهرستان فیروزه 29 درصد به روحانی  و 70 درصد رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
7- شهرستان تربت جام 181 هزار و 947 نفر  واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 134 هزار و 269 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح 132 هزار و 1444 رای و درصد مشارکت در این شهرستان 74 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 78 هزار و 217 رای   
 
رئیسی:52 هزار و 899 رای      
 
هاشمی طبا:383 رای  
 
میرسلیم: 645 رای   
 
در شهرستان تربت جام 59 درصد  به روحانی و 40 درصد به رئیسی رای دادند.
 
***
8- در شهرستان تربت حیدریه 157 هزار و 856 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که از این میزان 126 هزار و 27 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح 123 هزار و 5722 رای و درصد مشارکت در این شهرستان 80 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 48 هزار و 951 رای   
 
رئیسی:72 هزار و 673 رای   
  
هاشمی طبا:655 رای  
 
میرسلیم: 1280 رای   
 
در شهرستان تربت حیدریه 40 درصد  به روحانی و 59 درصد به رئیسی رای دادند.
 
***
9- شهرستان جغتای نیز 34 هزار و 142 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت، از این میزان 31 هزار و 341 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح 30 هزار و942 رای. درصد مشارکت در این شهرستان به 92 درصد رسید. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 7 هزار و 958 رای   
 
رئیسی:22 هزار و 662 رای     
 
هاشمی طبا:66 رای  
 
میرسلیم: 256 رای   
 
در شهرستان جغتای 26 درصد به روحانی و 73 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
10- تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات در شهرستان جوین 39 هزار و 315 نفر  بود که از این میزان 34 هزار و 366 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح 33 هزار و 8322 رای و درصد مشارکت در این شهرستان 87 درصد بود. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 10 هزار و 389 نفر رای  
 
رئیسی:23 هزار و 45 نفر رای 
    
هاشمی طبا:91 رای  
 
میرسلیم: 307  
 
در شهرستان جوین 31 درصد به روحانی و 68 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
11- شهرستان چناران 91 هزار و 246 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 99 هزار و 367 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح 97 هزار و 1766 رای و درصد مشارکت در این شهرستان به 109 درصد رسید. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 33 هزار و 533 نفر رای
   
رئیسی:62 هزار و 371 رای 
 
هاشمی طبا:378 رای  
 
میرسلیم: 895 رای   
 
در شهرستان چناران 35 درصد به روحانی و  64 درصد به رئیسی رای دادند.
 
***
 
12- شهرستان خلیل آباد 37 هزار و 212 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 32 هزار و 401 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 31 هزار و 7400 رای بوده و درصد مشارکت به 87 درصد رسیده است.
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 9 هزار و 287 رای
 
رئیسی: 22 هزار و 95 رای 
 
هاشمی طبا: 109 رای
 
میرسلیم: 249 رای 
 
در شهرستان خلیل‌آباد 29 درصد به روحانی  و 70 درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
13- در شهرستان خواف 81 هزار و 680 نفر می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند که از این میزان 74 هزار و 9 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح در این شهرستان 73 هزار و 1288 بوده و درصد مشارکت 91 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 51 هزار و 254 رای   
 
رئیسی: 21 هزار و 550 رای  
 
هاشمی طبا: 106 رای 
 
میرسلیم: 208 رای
 
در شهرستان خواف 70 درصد به روحانی  و 29  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
***
 
14- شهرستان خوشاب، 27 هزار و 875 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 23 هزار و 175 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 22 هزار و 818  بوده  و درصد مشارکت  83 درصد بوده است. 
 
روحانی: 6 هزار و 56 رای 
 
رئیسی: 16 هزار و 498 رای 
 
هاشمی طبا: 82 رای 
 
میرسلیم: 182 رای 
 
در شهرستان خوشاب 27 درصد به روحانی  و 72  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
15- در شهرستان داورزن هم 16 هزار و 520 نفر می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند که از این میزان 15 هزار و 79 نفر در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 14 هزار و 8033  و درصد مشارکت 91 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 5 هزار و 484 رای 
 
رئیسی: 9 هزار و 203 رای 
 
هاشمی طبا: 29 رای 
 
میرسلیم: 87 رای
 
در شهرستان داورزن 37  درصد به روحانی  و 62  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
***
 
16-شهرستان درگز، 56 هزار و 968 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 43 هزار و 41 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 42 هزار و 104 و درصد مشارکت 766 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 17 هزار و 724 رای 
 
رئیسی: 23 هزار و 672 رای 
 
هاشمی طبا: 206 رای
 
میرسلیم:  502 رای
 
در شهرستان درگز 42  درصد به روحانی  و 56  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
17- در شهرستان رشتخوار 44 هزار و 136 نفر می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند، از این میزان 36 هزار و 173 نفر پای صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری  حضور یافتند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 35 هزار و 6944 رای و درصد مشارکت 82 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 7 هزار و 668 رای  
 
رئیسی: 27 هزار و 828 رای   
 
هاشمی طبا: 62 رای    
 
میرسلیم: 136 رای
 
در شهرستان رشتخوار 21  درصد به روحانی  و 78 درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
18-شهرستان زاوه، 53 هزار و 363 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 46 هزار و 978 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 46 هزار و 44 نفر و درصد مشارکت  93 درصد بود.
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 8 هزار و 710 رای 
 
رئیسی: 37 هزار و 359 رای   
 
هاشمی طبا: 100 رای
 
میرسلیم:  233 رای
 
در شهرستان زاوه 19 درصد به روحانی  و 81  درصد به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
19-شهرستان سبزوار، 230 هزار و 53 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 167 هزار و 681 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 164 هزار و 2955 رای و درصد مشارکت 73 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 86 هزار و 771 رای   
 
رئیسی: 75 هزار و 185 رای    
 
هاشمی طبا: 710 رای     
 
میرسلیم: یک هزار و 679 رای 
 
در شهرستان سبزوار، 53 درصد به روحانی  و 46  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
20- شهرستان سرخس، 62 هزار و 795 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 52 هزار و 62 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 51 هزار و 336 رای و درصد مشارکت 83 درصد بوده است.
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 19 هزار و 52 رای  
 
رئیسی: 31 هزار و 874  رای   
 
هاشمی طبا: 116 رای    
 
میرسلیم: 294 رای
 
در شهرستان سرخس، 37 درصد به روحانی  و 62  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
21-شهرستان فریمان، 68 هزار و 55 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 60 هزار و 250 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 59 هزار و 332 رای و درصد مشارکت 89 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 15 هزار و 731 رای  
 
رئیسی: 42 هزار و 997 رای  
 
هاشمی طبا: 175 رای   
  
میرسلیم: 439 رای
 
در شهرستان فریمان، 27  درصد به روحانی  و 72 درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
22- در شهرستان قوچان هم  137 هزار و 483 نفر می‌‎توانستند رای خود را در 29 اردیبهشت ماه به صندوق بیاندازند که از این میزان 108 هزار و 611 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان  106 هزار و 395 و درصد مشارکت 79 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 38 هزار و 243 رای  
 
رئیسی: 66 هزار و 259 رای   
 
هاشمی طبا: 751 رای    
 
میرسلیم: 1484 رای 
 
در شهرستان قوچان، 36 درصد به روحانی  و 62  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
23- شهرستان کاشمر 118 هزار و 21 نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 89 هزار و 313 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 87 هزار و 5499  و درصد مشارکت 76 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 33 هزار و 573 رای  
 
رئیسی: 52 هزار و 791 رای   
 
هاشمی طبا: 375 رای    
 
میرسلیم: 810 رای
 
در شهرستان کاشمر، 38  درصد به روحانی  و 60  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
24- شهرستان کلات 26 هزار و 292 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 24 هزار و 357 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 23 هزار و 995 رای و درصد مشارکت به 93 درصد رسیده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 6 هزار 337 رای  
 
رئیسی: 17 هزار و 463 رای   
 
هاشمی طبا: 58 رای    
 
میرسلیم: 137 رای 
 
در شهرستان کلات 26  درصد به روحانی  و 73  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
25-شهرستان گناباد 61 هزار و 201 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 54 هزار و 911 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، میزان آرای صحیح در این شهرستان 54 هزار و 477 رای بوده و درصد مشارکت به 90 درصد رسیده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 23 هزار و 199 رای  
 
رئیسی: 30 هزار و 10 رای   
 
هاشمی طبا: 237 رای    
 
میرسلیم: 601 رای
 
در شهرستان گناباد، 43  درصد به روحانی  و 56  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
26- اما در شهرستان مشهد، دو میلیون و 314 هزار و 716 نفر می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند، از این میزان یک میلیون و 649 هزار و 543 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح در این شهرستان یک میلیون و 623 هزار و 41 رای بوده و درصد مشارکت به 71 درصد رسیده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 688 هزار و 509 رای  
 
رئیسی: 900 هزار و 320 رای   
 
هاشمی طبا: 7 هزار و 260 رای    
 
میرسلیم: 27 هزار و 503 رای 
 
در شهرستان مشهد، 41 درصد به روحانی  و 53  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
27-شهرستان مه ولات 37 هزار و 118 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات را داشت که از این میزان 31 هزار و 989 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح در این شهرستان 31 هزار و 419 رای و درصد مشارکت 86 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 11 هزار و 587 رای  
 
رئیسی: 19 هزار و 473 رای   
 
هاشمی طبا: 108 رای    
 
میرسلیم: 251 رای
 
در شهرستان مه ولات 37 درصد به روحانی  و 62  درصد  به رئیسی رای دادند.
 
*** 
 
28-در شهرستان نیشابور هم 327 هزار و 167 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که از این میزان 270 هزار و 683 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، تعداد آرای صحیح در این شهرستان 264 هزار و 9655 رای و درصد مشارکت 83 درصد بوده است. 
 
تعداد آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان بدین شرح است؛
 
روحانی: 111 هزار و 650 رای  
 
رئیسی: 148 هزار و 885  رای   
 
هاشمی طبا: هزار و 322 رای    
 
میرسلیم: 3 هزار و 103 رای
 
در شهرستان نیشابور 42  درصد به روحانی  و 56 درصد  به رئیسی رای دادند.
 
 حسن روحانی 6 درصد و ابراهیم رئیسی 12 درصد از آرای خود در کل کشور را از  خراسان رضوی به دست آورده‌اند.
 
همچنین به طور کلی در این استان حسن روحانی یک میلیون و 437 هزار و 161 رای، حجت‌الاسلام رئیسی یک میلیون و 900 هزار و 147 رای، مصطفی هاشمی‌طبا 14 هزار و 75 رای و مصطفی میرسلیم 42 هزار و 959 رای در خراسان رضوی کسب کردند.

 

منبع: ایسنا

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین