کد خبر: 148857894
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 آذر 1396
خانه » سایت های خبری » تراز » بودجه قطره چکانی دانشگاهها در دولت روحانی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

تراز: بررسی لایحه بودجه در سال های ۹۲ تا ۹۷ نشان می دهد که برآورد بودجه در سال های دولت روحانی در زمینه دانشگاه ها، به صورت بسیار تدریجی و قطره چکانی بوده است.

به گزارش چی 24 به نقل از تراز:

به گزارش تراز ، در سال های اخیر، دانشگاه های کشور به طور دائمی از وضعیت بودجه خود ناراضی بوده اند و این نارضایتی را در زمان های مختلف و به ویژه فصل بودجه ریزی اعلام کرده اند.

با وجود اینکه توسعه علم و فناوری مورد تاکید دولت های مختلف بوده است اما در عمل و در زمان اختصاص بودجه به فصل علم و فناوری، آنچه انتظار دانشگاه ها بوده، برآورده نشده است.

در این میان دانشگاه ها در زمان های متعدد اعلام می کنند که بخش عمده بودجه آنها صرف حقوق و دستمزد و در نهایت نگهداری از تجهیزات و ساختمان ها می شود و عدم رشد مقرر در بودجه، موجب می شود که بسیاری از طرح های تحقیقاتی نتوانند به ثمر برسند و در نهایت پروژه با تاخیرهای متعددی روبرو می شود.

در عین حال، وضعیت امروز علم و دانش در دنیا اقتضا می کند که دانشگاه ها به سمت دانشگاه های نسل سوم حرکت کنند و علم را به ثروت بدل کنند. این امر با بودجه های ناچیز و رشد محدود در این حوزه به سختی ممکن می شود.

بررسی وضعیت لایحه بودجه در سال های ۹۲ تا ۹۷ نشان می دهد که بودجه پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها در حوزه ۱۳ دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و ۵ دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، به صورت تدریجی رشدی ناچیز بوده است.

این رشد تدریجی در برخی از دانشگاه ها بسیار پایین تر از حد انتظار بوده است.

در مقایسه پیش رو تنها لایحه بودجه سال های ۹۲ تا ۹۷ ملاک قرار گرفته است و بسیاری از این ارقام در زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی نیز دستخوش تغییر شدند و در نهایت آنچه که بر روی کاغذ عنوان شد فرسنگ ها با آنچه تخصیص یافته است متفاوت است.

ضمن آنکه در این بررسی لایحه رقم نهایی در جداول بودجه ذکر شده و تنها دانشگاههای برتر ملاک قرار گرفته اند.

وضعیت بودجه ۱۳ دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لوایح بودجه (ارقام به میلیون ریال است)

ردیفنام دانشگاهلایحه بودجه سال ۹۲لایحه بودجه سال ۹۳لایحه بودجه سال ۹۴لایحه بودجه سال ۹۵لایحه بودجه سال ۹۶لایحه بودجه سال ۹۷
۱دانشگاه تهران۲.۹۱۵.۳۸۱۵.۵۱۸.۹۵۱۶.۳۹۱.۴۵۳۷.۱۸۰.۲۱۸۷.۴۳۹.۰۶۵۸.۸۴۰.۱۱۵
۲دانشگاه علم و صنعت ایران۹۷۵.۱۰۳۱.۳۹۴.۱۵۳۱.۵۹۰.۷۰۲۱.۸۸۲.۹۷۵۲.۱۳۹.۳۴۰۲.۴۸۱.۶۲۵
۳دانشگاه شهید بهشتی۱.۰۸۹.۰۳۶۲.۲۵۳.۲۲۱۲.۵۱۷.۴۴۹۳.۰۳۹.۷۹۰۳.۴۰۱.۴۲۰۳.۶۶۹.۸۶۵
۴دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱.۱۹۸.۳۸۳۱.۵۹۲.۱۵۵۱.۸۹۳.۲۲۷۲.۲۱۰.۷۲۲۲.۵۵۴.۹۵۷۲.۷۶۰.۸۲۴
۵دانشگاه شیراز۱.۴۹۷.۰۶۹۲.۰۰۷.۲۰۵۲.۳۱۰.۰۷۹۲.۵۶۴.۸۱۵۲.۶۸۲.۱۸۹۳.۱۰۳.۱۵۴
۶دانشگاه تربیت مدرس۱.۲۲۸۰.۹۸۱۱.۸۵۸.۳۷۲۲.۰۱۴.۴۳۰۲.۲۳۴.۹۷۵۲.۵۷۲.۷۱۳۳.۰۶۷.۳۵۶
۷دانشگاه تبریز۱.۱۸۹.۳۷۴۱.۵۸۱.۸۷۹۱.۷۹۳.۸۰۱۲.۱۶۶.۰۲۵۲.۴۹۳.۸۳۹۲.۷۹۷.۲۳۷
۸دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۵۳۲.۷۴۱۶۹۳.۰۸۱۸۴۸.۵۰۳۹۷۴.۴۶۰۱.۱۱۶.۰۱۰۱.۲۷۲.۸۲۶
۹دانشگاه فردوسی مشهد۱.۲۰۱.۳۲۹۱.۶۲۱.۸۱۰۱.۸۳۷.۸۳۶۲.۵۸۰.۰۲۴۲.۹۴۲.۶۳۰۳.۴۷۸.۵۸۱
۱۰دانشگاه علامه طباطبایی۷۹۴.۸۷۹۱.۲۸۱.۷۵۸۱.۵۰۹.۶۵۵۱.۹۸۲.۷۵۲۲.۰۷۳.۱۲۸۲.۳۳۱.۴۴۳
۱۱دانشگاه صنعتی اصفهان۹۵۰.۰۵۹۱.۲۱۲.۱۵۳۱.۴۵۰.۵۹۸۱.۶۹۶.۱۱۲۱.۹۱۳.۴۹۷۲.۱۸۷.۸۰۰
۱۲دانشگاه  اصفهان۸۰۹.۲۴۶۱.۱۲۴.۷۳۳۱.۵۵۱.۸۳۹۱.۷۶۸.۲۰۹۱.۹۲۰.۴۷۱۲.۲۸۰.۴۰۰
۱۳دانشگاه صنعتی شریف۱.۳۹۲.۴۱۵۱.۷۸۷.۶۱۶۲.۰۱۳.۴۶۹۲.۴۳۵.۵۵۱۲.۷۷۳.۹۴۲۳.۳۵۵.۱۱۲
جمع کل بودجه۲۶.۸۲۵.۹۹۶۲۳.۹۲۷.۰۸۷۲۷.۷۲۳.۰۴۱۳۲.۷۱۶.۶۲۸۳۴.۱۰۹.۷۰۴۴۱.۶۲۶.۳۳۸

بودجه دانشگاه ها در سال ۹۳ نسبت به بودجه سال ۹۲ کاهش نشان می دهد اما در سال های بعدی با یک روند تدریجی کل بودجه دانشگاهها با افزایش مواجه شده است. در این میان از سال ۹۶ تا سال ۹۷ یک رشد قابل توجهی را نشان می دهد که بنا به گفته معاون اداری مالی وزارت علوم در مجموع حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رشد بودجه آموزش عالی است.

در این میان دانشگاه تهران همواره در تمام این ۶ سال بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است. روند افزایشی بودجه دانشگاه تهران در سال ۹۲ به سال ۹۳ دو برابری بوده است اما در سال های ۹۴ تا ۹۷ روند آهسته تری را تجربه کرده است.

پس از دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی در مجموع ۶ لایحه بیشترین افزایش بودجه را تجربه کرده است.

در لایحه بودجه سال ۹۲، دانشگاه امیرکبیر و در لوایح بودجه سال های ۹۳ تا ۹۷ دانشگاه شهیدبهشتی پس از دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده اند.

کمترین میزان بودجه در میان ۱۳ دانشگاه برتر کشور به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اختصاص دارد. میزان بودجه این دانشگاه نیز روندی آهسته و تدریجی داشته است که با وجود افزایش بازهم کمترین بودجه را در میان این دانشگاه ها دارد.

وضعیت بودجه ۵ دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لوایح بودجه (ارقام به میلیون ریال است)

ردیفنام دانشگاهلایحه بودجه سال ۹۲لایحه بودجه سال ۹۳لایحه بودجه سال ۹۴لایحه بودجه سال ۹۵لایحه بودجه سال ۹۶لایحه بودجه سال ۹۷
۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۵.۲۶۷.۹۷۲۱۵.۹۴۱.۶۷۳۲۶.۲۶۱.۲۲۵۲۷.۷۱۷.۵۵۵۳۲.۶۱۸.۸۰۵۳۵.۴۹۶.۲۷۹
۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۷.۶۷۸.۴۸۵۸.۲۸۸.۴۹۵۱۴.۰۱۸.۸۰۵۱۴.۲۳۴.۰۰۶۲۰.۸۸۵.۲۴۰۲۲.۴۶۴.۴۲۷
۳دانشگاه علوم پزشکی شیراز۷.۹۷۲.۴۸۳۱۰.۵۱۲.۰۷۹۲۳.۱۸۷.۳۴۸۲۰.۹۷۷.۷۶۲۲۴.۳۳۸.۷۶۹۲۵.۱۷۶.۶۵۰
۴دانشگاه علوم پزشکی مشهد۶.۲۶۹.۹۳۹۱۰.۱۴۲.۸۰۷۱۴.۱۳۸.۶۱۹۱۵.۹۹۲.۵۵۲۱۹.۷۴۷.۹۵۹۲۳.۳۲۹.۶۳۹
۵دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۸.۵۳۳.۰۴۳۱۱.۰۹۴.۸۴۴۱۵.۱۳۷.۹۹۹۱۵.۹۹۹.۰۱۲۲۳.۸۷۲.۷۳۰۲۴.۹۲۹.۹۱۶
جمع کل۴۵.۷۲۱.۹۲۲۵۵.۹۸۰.۳۴۸۹۲.۷۴۳.۹۹۶۹۴.۹۲۰.۸۸۷۱۲۱.۴۶۳.۵۰۳۱۳۱.۳۹۶.۹۱۱

نکته مورد ذکر در مورد بودجه دانشگاه های علوم پزشکی این است که بودجه این دانشگاه ها شامل برنامه های آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی، بودجه بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی است. به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۹۵ با کاهش بودجه نسبت به سال ۹۴ مواجه شده است ولی در سال ۹۶ این بودجه افزایش یافته است.

در میان دانشگاه های علوم پزشکی، بیشترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران و کمترین میزان بودجه در میان ۵ دانشگاه برتر به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اختصاص داشته است. این دانشگاه به همراه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های ۹۴ و ۹۵ کمترین میزان رشد در بودجه را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه ارقام لوایح بودجه همواره در زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه می شود باید منتظر ماند که این بار، نمایندگان به موضوع آموزش عالی و علم و فناوری روی خوش نشان می دهند یا دانشگاه ها قصه پر غصه بودجه را ادامه می دهند.

 

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین