کد خبر: 175511694
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 ارديبهشت 1397
خانه » حواشی » معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران » پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به گزارش چی 24 به نقل از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

دراین نشست سرکار حاجیه خانم موسوی به بیان سخنانی دراین موضوع پرداخته وفرمودند:شما به عنوان یک طلبه باید به احکام ومسائل فقهی اشراف داشته باشید و بعدازمطالعه وکسب علم و دانش مطالب احکام و فقه ،باید کاربرد کاربرد این مطالبی را که خواندید به دست آورید.وبه بررسی تحلیل و مطالبی که آموزش دیدید بپردازید. برگزاری کمیته و نشست های مناظره ای برای مسلط شدن به احکام و مسائل فقهی بسیار مهم ومورد نیاز است.استاد این نشست تاکید کردند :یک طلبه باید برای فهم مسائل احکام بسیارحساس و کنجکاو باشید.وبه طوردقیق مسائل احکام رابگیرید ودرخود هضم کنید وخیلی روان به مردم بگویید.ان روانی که نه خارج شدن ازحکم الله باشدنه جوری سخت گیری باشد که مردم را به دوری از احکام بکشاند.فقط دریافت احکام و دادن به مردم نباشد.بلکه بیانش برای مردم ساده و روان وقابل عمل باشد. درهرجلسه ای که سخنرانی دارید حتما یک مساله احکام رابیان کنید.وتامساله ای را خودتان حکم را وسندش راندیدید به صرف اینکه شنیدید بیان نکنید.چون اگراشتباه باشد اعتمادمردم به شما کم می شود.ورعایت همه این نکات بعد ازمدتی موجبات رشد فکری  شما را فراهم می آورد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین