کد خبر: 180641905
تاریخ انتشار: شنبه 12 خرداد 1397
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به گزارش چی 24 به نقل از معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

دریافت منابع

 

منابع سردبیران

 

منابع مدیران مسئول

منابع ارزیابان

 

 

دوره مقدماتی مجازی ویژه مدیر مسئولان

روز اول 

تاریخ

ساعت

دریافت فایل

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

 

یکشنبه

23/2/97

 

11:50تا 13:15

دریافت

 

دکتر روز بهانی سردبیر ماهنامه پیام زن

راهکارهای مدیریتی در نشریات (شرح وظایف مدیر مسئول)

اولویت های علمی و فرهنگی نشریات

 

روز دوم

تاریخ

ساعت

دریافت

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

 

یکشنبه

30/2/97

10:30

تا 12:15

دریافت

استاد بذر افشان- نویسنده ،خبرنگار وداور جشنواره های هنری

 

راهکارهای شناسایی اولویت های علمی و فرهنگی قابل بررسی در نشریات

 

اولویت های علمی و فرهنگی نشریات

 

 

روز سوم

تاریخ

ساعت

دریافت

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

6/3/97

10:30

تا 13

دریافت

استاد بذر افشان- نویسنده، خبرنگار وداور جشنواره های هنری

 

ارزیابی اولیه محتوایی وشاخص های انتخاب متون

 

شرح وظایف مدیر مسئول

 

 

 

دوره مقدماتی مجازی ارزیابان

روز اول

تاریخ

ساعت

دریافت

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

سه شنبه

25/2/97

10 تا 11

دریافت

دکتر طیبی محقق ، نویسنده و ارزیاب مقالات علمی

راهکارهای مقدماتی برای یک ارزیابی علمی در نشریات فرهنگی اجتماعی

ضرورت ارزیابی علمی و نقش آن در ارتقای کیفی نشریات

سه شنبه

25/2/97

11 تا 13

دریافت

استاد بذر افشان- نویسنده ،خبرنگار وداور جشنواره های هنری

روش و اصول ارزیابی شکلی نشریات

 

روش ها و اصول ارزیابی محتوای نشریات فرهنگی اجتماعی

 

 

 

روز دوم

 

تاریخ

ساعت

دریافت

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

سه شنبه

1/3/97

9:30 تا 11

بخش اول

بخش دوم

استاد موگهی محقق، نویسنده واستاد ادبیات فارسی

روش ها و اصول ارزیابی علمی محتوایی نشریات

 

روش ها و اصول ارزیابی محتوای نشریات فرهنگی اجتماعی

 

سه شنبه

1/3/97

11 تا 13

دریافت

استاد بذر افشان- نویسنده ،خبرنگار وداور جشنواره های هنری

 

روش و اصول ارزیابی شکلی و صوری نشریات

 

روش ها و اصول ارزیابی محتوای نشریات فرهنگی اجتماعی

 

 
 

روز سوم

تاریخ

ساعت

دریافت فایل

نام استاد

عنوان جزیی

عنوان کلی

8/3/97

9 تا 13

-------

استاد بذر افشان- نویسنده، خبرنگار وداور جشنواره های هنری

روش و اصول ارزیابی شکلی و صوری نشریات

روش ها و اصول ارزیابی محتوای نشریات فرهنگی اجتماعی

 

 

 

 دوره مقدماتی مجازی ویژه سردبیران

روز اول 

تاریخ

ساعت

دریافت فایل

اساتید

عنوان جزیی

عنوان کلی

 

پنج شنبه

20/2/97

 

8:15 تا 9:30

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

دکتر روز بهانی سردبیر ماهنامه پیام زن

شرح وظایف سردبیران

ضرورت و راهکارهایی ارتقاء نشریات داخلی

 

9:40 تا

13:30

 

سرمقاله نویسی، مصاحبه ،گزارش و خبرنویسی

 
 

روز دوم

تاریخ

ساعت

دریافت فایل

اساتید

عنوان جزیی

عنوان کلی

پنج شنبه

27/2/97

8 تا  10

دریافت استاد بذرافشان

 

بخش‌اول استاد موگهی

بخش دوم استاد موگهی

 

استاد بذرافشان -استاد بذر افشان- نویسنده ،خبرنگار وداور جشنواره های هنری

بررسی جایگاه نشریات فرهنگی اجتماعی و راههای کسب رتبه   جهت نشریات علمی

نحوه تعیین اعتبار نشریات کشوری و راهکارهای اعطای رتبه علمی به نشریات حوزوی

10 تا

13

استاد موگهی محقق، نویسنده واستاد ادبیات فارسی

راهکارهایی جهت ارتقاء علمی نشریات اعم از:

 1.درست نویسی محتوا

2. نو نویسی در محتوا

3.کاربردی بودن محتوا

ضرورت و راهکارهایی ارتقاء نشریات داخلی

 

روز سوم

تاریخ

ساعت

دریافت فای

اساتید

عنوان جزیی

عنوان کلی

 

پنج شنبه

3/3/97

8 تا 10

 

کلاس اول- بخش اول

کلاس اول بخش دوم

 

استادعبد الرحیم  موگهی محقق، نویسنده واستاد ادبیات فارسی

روش های ویرایش محتوایی مطالب در نشریات اعم از ویرایش مقاله ،خبر، گزارش و...

راهکارهای جذب مخاطب و نیاز سنجی منطقه ای

10 تا 12

 

 

 

 

استاد بذر افشان- نویسنده، خبرنگار وداور جشنواره های هنری

 

 

راهکارهایی جهت ارتقاء شکلی در نشریات اعم ازجلد، ستون بندی، تصویر سازی و عکس و...

بررسی محور های نشریات و روش های تنظیم و ویرایش آن

12تا 13

راهکارهای مخاطب شناسیو نیاز سنجی فرهنگی و منطقه ای

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین