به گزارش پایگاه 598، ایران نوشت: امدادگران اورژانس عجبشیر با اطلاع از این واقعه در روستای بولالو به محل اعزام شدند و دختربچه را که فاقد علائم حیاتی بود به بیمارستان انتقال دادند که تلاش امدادگران تا بیمارستان برای احیای قلبی و ریوی این کودک موثر واقع نشد و در بیمارستان درگذشت.