به گزارش پایگاه 598، دکتر بیژن عبدی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص انتشار خبر استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور به «نود اقتصادی » گفت: کار ویژه‌ی این طیف از اقتصاددان‌های کشور که به نئوکلاسیک‌ها مشهورند به این صورت است که هروقت وارد دولتی می‌شوند آن دولت را به افتضاح می‌کشند و در آخر می‌گویند ما این سیاست را برای دولت تعیین نکرده بودیم و خودشان را به راحتی  کنار می‌کشند، این شگرد آنهاست!  

وی اضافه کرد: این مشاوران رییس جمهور، چه در زمان آقای هاشمی و چه در زمان آقای روحانی همیشه این نقش  بی طرفی را در شرایط بحران داشته‌اند. افرادی مانند آقای مسعود نیلی سیاست اقتصادی را مطرح  می کند و به اجرا می گذارد و زمانی  که کشور در حوزه اقتصاد به بحران  می‌رسد،  مدعی می‌شود یا در سیاستها دخلی نبوده یا سیاست‌ها خوب اجرایی نشده است! اتفاقا باید به آنها گفت خوب اجراشده که توانسته‌اید اقتصاد کشور را به گند بکشید.
وی افزود:این شگرد مشاورین رییس جمهور است و کار تازه‌ای نیست. آنها میخواهند با جامعه القا کنند سیاستهای اجرا شده، آنطور که آنها گفته اند اجرا نشده است تا از این طریق بتوانند مشکلات را گردن دیگران بیندازند.