وی با بیان اینکه جمعه هفته پیش حمید استیلی در برنامه ورزشگاه شبکه پنج حضور داشته است افزود:مگر در این یک هفته چه اتفاقی افتاده است که استیلی ممنوع التصویر شده باشد !

مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی به برنامه صبح شبکه پنج که هر جمعه به ورزش در محلات می پردازد اشاره و تصریح کرد:این برنامه با مشارکت شهرداری مناطق مختلف برگزار می شود و همین امروز مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 16 آقای افشار با من تماس گرفت و گفت "اساسا از اول هم قرار نبوده است حمید استیلی در این برنامه شرکت کند و فقط فرشاد پیوس مهمان برنامه بوده است "

رنجبران با انتقاد از رسانه هایی که ادعای حرفه ای گری می کنند اما حداقل ها ی حرفه ای را برای انعکاس اخبار رعایت نمی کنند افزود:ظاهرا برخی فقط هدفشان تخریب رسانه ملی است چون قبل از درج خبر حداقل قواعد خبری حکم می کند که از ما سوال کنند آیا چنین شایعه ای که هیچ مبنایی ندارد درست است یا نه ؟ بعد آن را منتشر و صدا و سیما را متهم کنند.