کد خبر: 19200740
تاریخ انتشار: شنبه 26 دي 1394
خانه » حواشی » دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی »              اعلام برنامۀامتحانی دوره های آموزشی مرکز تخصصی آخوندخراسانی ورودی ۹۴
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به گزارش چی 24 به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

شبکه معالم ـ برنامۀامتحانی پایان ترم دوره‌های آموزشی ورودی 94 مرکز تخصصی آخوندخراسانی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار شبکه معالم، برنامۀامتحانی نیمسال اول (پایان ترم) دوره‌های آموزشی مرکزتخصصی آخوندخراسانی در سال تحصیلی 95-94 ویژه طلاب ورودی سال 94 اعلام شد.

رشته تخصصی تفسیر وعلوم قرآن

ردیف

نام درس و استاد

زمان امتحان

روز

ساعت

1

فقه تخصصی1/ استاد محمد نوروزی

پنج شنبه 24/10/94

10-9

2

تفسیرتخصصی قرآن/1(روایی)/استادمحمد الهی

شنبه26/10/94

16:30- 15:30

3

کارگاه پژوهش/1( روش تحقیق در علوم اسلامی)/ استاد دکتر علمی حسینی

یکشنبه27/10/94

16:30- 15:30

4

کاربری رایانه واینترنت/ استادمحمودزاده

دوشنبه28/10/94

16:30- 15:30

5

اصول و قواعدتفسیرقرآن/ استاد دکترنقی زاده

سه شنبه29/10/94

16:30- 15:30

6

ادبیات قرآنی/ استاد شوشتری

چهارشنبه30/10/94

16:30- 15:30

7

اصول فقه تخصصی1/ استاد مرتضی نوروزی

پنج شنبه1/11/94

10-9

 

رشته تخصصی علوم ومعارف حدیث

ردیف

نام درس و استاد

زمان امتحان

روز

ساعت

1

فقه تخصصی1/ استاد محمد نوروزی

پنج شنبه 24/10/94

10-9

2

فلسفه علوم حدیث/ استادمحمدالهی خراسانی

شنبه26/10/94

16:30- 15:30

3

کارگاه پژوهش/1(روش تحقیق در علوم اسلامی)/استاد دکتر علمی حسینی

یکشنبه27/10/94

16:30- 15:30

4

کاربری رایانه واینترنت/ استادمحمودزاده

دوشنبه 28/10/94

16:30- 15:30

5

سبک شناسی جوامع حدیثی شیعه/ استادرحمانی

سه شنبه 29/10/94

16:30- 15:30

6

سبک شناسی جوامع حدیثی اهل سنت/ استادربانی

چهارشنبه 30/10/94

16:30- 15:30

7

اصول فقه تخصصی1/ استاد مرتضی نوروزی

پنج شنبه1/11/94

10-9

 

رشته تخصصی فقه مقارن

ردیف

نام درس و استاد

زمان امتحان

روز

ساعت

1

فقه تخصصی1/ استاد محمد نوروزی

پنج شنبه 24/10/94

10-9

2

حدیث شناسی فقهی مقارن/ استاد ربانی

شنبه26/10/94

16:30- 15:30

3

کاربری رایانه واینترنت/ استاد محمودزاده

دوشنبه28/10/94

16:30- 15:30

4

کلیات علم حقوق/ استاد یزدانی

سه شنبه29/10/94

16:30- 15:30

5

مدخل فقه مقارن/ استاد شیخ مجتبی الهی خراسانی

چهارشنبه30/10/94

16:30- 15:30

6

اصول فقه تخصصی1/ استاد مرتضی نوروزی

پنج شنبه 1/11/94

10-9

 

 

رشته تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

ردیف

نام درس و استاد

زمان امتحان

روز

ساعت

1

نهایه الحکمه/استاد شیخ علی رضایی تهرانی

چهارشنبه23/10/94

16:30- 15:30

2

فقه تخصصی1/ استاد محمد نوروزی

پنج شنبه 24/10/94

10-9

3

منطق صوری/ استاد دکتر طالقانی

شنبه26/10/94

16:30- 15:30

4

روش تحقیق درعلوم اسلامی/استاد دکتر طالقانی

دوشنبه28/10/94

16:30- 15:30

5

کلام اسلامی1/ استاد مرادی

چهارشنبه30/10/94

16:30- 15:30

6

اصول فقه تخصصی1/ استاد مرتضی نوروزی

پنج شنبه 1/11/94

10-9

 

رشته تخصصی کلاممقارن

ردیف

نام درس و استاد

زمان امتحان

روز

ساعت

1

نهایه الحکمه/استاد شیخ علی رضایی تهرانی

چهارشنبه23/10/94

16:30- 15:30

2

فقه تخصصی1/ استاد محمد نوروزی

پنج شنبه 24/10/94

10-9

3

منطق صوری/ استاد دکتر طالقانی

شنبه26/10/94

16:30- 15:30

4

روش تحقیق درعلوم اسلامی/استاد دکتر طالقانی

دوشنبه28/10/94

16:30- 15:30

5

کلام اسلامی1/ استاد مرادی

چهارشنبه30/10/94

16:30- 15:30

6

اصول فقه تخصصی1/ استاد مرتضی نوروزی

پنج شنبه 1/11/94

10-9

 

 

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین