کد خبر: 50245381
تاریخ انتشار: سه شنبه 01 تير 1395
خانه » سایت های خبری » زمان » اقتصاد مقاومتی و ملزومات
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به نظر میرسد از بعدنظری خیلی از راهکارها روشن باشد. آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز است ایجاد عزم واراده همگانی و جمعی برای اجراست. نکاتی که ذیلا اشاره میشود به نظر میرسد ما را سریع تر به سرمنزل مقصود میرساند و البته نیاز به نقد، اصلاح و تکمیل دارد.

به گزارش چی 24 به نقل از زمان:

به نظر میرسد از بعدنظری خیلى از راهکارها روشن باشد. آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز است ایجاد عزم واراده همگانى و جمعی براى اجراست. نکاتی که ذیلا اشاره میشود به نظر میرسد ما را سریع‌تر به سرمنزل مقصود میرساند و البته نیاز به نقد، اصلاح و تکمیل دارد. 

١- قبل از هرچیز باید بپذیریم که بهبود شرایط وخروج از رکودوبیکاری یک مساله ملى است،لذاهمه باىد به سهم خود بسیج شوند ودر حل مشکل صادقانه وصمیمانه مشارکت نمایند. درست مثل زمان جنگ. هرکس وهر گروه از دولت تا مجلس تادستگاه قضایى تا بخش خصوصى و تعاونى تاکارافرینان و صنعتگران تا اقتصاددانان ومشاوران وصاحبنظران تا اصحاب رسانه ومطبوعات تا مدیران اجرایى وکارکنان دولت در مرکز، استانها، شهرستانها و روستاها تا امامان جمعه و جماعت وهرکه دلسوز انقلاب و کشور است باید سهم ونقش خود را بیابند وعمل کنند.

٢- براى فراهم شدن جو مشارکت ملى لازم است فضاى اعتماد، وحدت، احترام، امید و همکارى به جو حاکم بر کشور تبدیل شود. هرکس که براختلافات، تخریب ایجاد یاس، ناامیدى و تهمت و افترا دامن زند محکوم و مطرود شود. نقش رسانه ملى و مطبوعات در این رابطه کلیدى است.

٣- بپذیریم که مدیریت و محور ساماندهى اقتصاد با دولت ودستگاههای تابعه است وسایرامکانات وظرفیتها دربخشهاى عمومى ونیروهاى نظامى تحت این فرماندهى و مدیریت انجام وظیفه مین‌مایند و از هرکونه اقدام ناهماهنگ و موازی پرهیز شود. البته در همه مراحل دولت از راهنماییهاوحمایتهاى مقام معظم رهبرى بهره مند خواهد شد.

٤- بدیهى است که براى خروج از رکود نیازبه سرمایه گذارى جدیست، منابع مالى یا از نقدینگى مردم و سرمایه های کوچک وبزرگ مردم و همکارى بانکها و صندوق توسعه ملى تامین میشود یاجلب سرمایه گذارى خارجى.دولت باید سهم هریک رابا مطالعه تعیین و باتدبیر و اقتدار اعمال نماید والبته بانکها نیزلازم است مسولانه وباسیاست انبساطى همراهى نمایند.

٥- روحیه وباور به شرایط خاص باید در همه سطوح دولت واقشار مختلف مردم جاری و سارى شود، بایدباهرگونه سوءاستفاده، تخلف، کم کارى و بى تدبیرى برخوردشود. از هرگونه اسراف،ریخت وپاش وکاسه خرجى ازمنابع دولتى وعمومى جلوگیرى شود.فضاى کار جمعى،همکارى وفداکارى جایگزین بیحالى وتنبلى شودشرکتهاى دولتى ،نهادهاى عمومى وبانکها از هزینه هاى غیر ضرورى و پاداش دادنهاى شرایط رفاه ورونق بپرهیزندوهراقدام مشابه دیکرکه به این فضا دامن زند.

٦-نکته مهم دیکراینکه براى رشد تولید باید بازار ایجادشود که راهکار اصلى ان دامن زدن به صادرات وحضور در بازارهاى جهانى بویژه کشورهاى پیرامون وهمسایه با استفاده از همه روشهاى اثربخش میباشد.در داخل هم به برندسازى،با

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین