کد خبر: 56195083
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 تير 1395
خانه » حواشی » رسالت » نصف ایرانی ها به اینترنت دسترسی دارند
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال افزایش است و برآورد می شود که 40 درصد از جمعیت جهان، کاربر اینترنت باشند.

به گزارش چی 24 به نقل از رسالت:
 

نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری دسترسی خانوار ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از ضریب نفوذ ۵۰ درصدی اینترنت و میزان دسترسی بیش از ۵۰ درصد خانوارها تا پایان سال خبر می دهد.

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی اواخر بهمن تا پایان اسفند ۹۴ انجام شد. این طرح، با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور بر اساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اجرایی شد که در آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد را در میان خانوار ایرانی ارزیابی کردند.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی تا پایان سال ۹۴ بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه ای تعریف شد در هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

ضریب نفوذ اینترنت به ۵۰ درصد میرسد

نتایج ارائه شده از طرح نمونه گیری دسترسی خانوارها و اســتفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شد، از سوی دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات منتشر شده است. بر این اساس، برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.

طبق این بررسی ها در حال حاضر ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشــور ۳۹ درصد اعلام شده و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت ۴۴ درصد هستند.

آینده فناوری اطلاعات ایران مطابق با اهدافITU

این درحالی است که طبق چشــم انداز مدنظر از سوی اتحادیه جهانی مخابرات که تا سال ۲۰۲۰ را هدف قرار داده است، کشور ما در کنار کشورهای در حال توسعه باید تا ســال ۲۰۲۰ دسترسی ۵۰۰ درصد خانوار را به اینترنت فراهم کند و ۵۰ درصد افراد نیز بتوانند از اینترنت استفاده کنند که به نظر می رسد رسیدن به این هدف تا پایان سال ۹۵ محقق می شود.

اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هر ۴ ســال با حضور نمایندگان همه کشــورهای عضو برگزار می شود که در آخرین اجلاس جهانی خود تصمیم گیری در مورد نظام پایش شاخص های ICT کشورها را در سال ۲۰۱۵ به عنوان «برنامه جهانی شــکل دهی به آینده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها» در دستور کار قرار داده است.

این چشم انداز که با عنوان «2020Connect» شناخته می شود، چشم انداز مشترک، اهداف و مقاصدی را که کشورهای عضو در همکاری با تمامی ذینفعان در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، متعهد به دستیابی به آن ها در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) هستند مشخص می کند. در این برنامه از همه کشورهای عضو دعوت شده است تا با طرح ها، پروژه ها و اقداماتی که در نظر می گیرند، در پیاده سازی موفق برنامه CONNECT2020 مشارکت داشته باشند. همان گونه که در چشم انداز این برنامه اشاره شده، موضوع اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه پایدار است که در چهار محور اصلی توانمندســازی و دسترسی به ICT ، از بین بردن شکاف دیجیتالی، پایداری و نوآوری و مشارکت تعریف شده است.

آخرین وضعیت جامعه اطلاعاتی جهانی کاهش مشترکان تلفن ثابت

برآوردهای اتحادیه جهانی مخابــرات  (ITU)در گزارش اندازه گیری جامعه اطلاعاتی ۲۰۱۵ حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۵ درصد از افراد جهان تحت پوشش شبکه های تلفن همراه قرار گرفته اند که تعداد مشترکان موبایل از ۲/۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۵ به ۱/۷ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. با این وجود اگر چه تعداد مشــترکان موبایل به جمعیت جهان نزدیک شده اما هنوز کشورهای در حال توسعه، برای دسترسی و استفاده جهانی از تلفن همراه باید راه زیادی را طی کنند.

در همین حال طبق برآوردها تعداد مشترکان خطوط تلفن ثابت کاهش مستمر دارد به نحوی که تعداد مشترکان تلفن ثابــت از 1.25 میلیارد نفر در ســال ۲۰۰۵ به حدود 1.06 میلیارد نفر در ســال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که تعداد مشترکان جهانی پهن باند موبایل از ۸/۰ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۰ به ۵/۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

از سوی دیگر بر اساس این بررسی ها مشخص شده که تعداد کاربران اینترنت به ســرعت در حال افزایش است و برآورد می شود که ۴۰ درصد از جمعیت جهان، کاربر اینترنت باشند. با وجود این آمارها اما هنوز اختلاف زیادی در دسترسی و استفاده ازICT  در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد.

کشورهای در حال توسعه با تأخیر بعد از کشورهای توسعه یافته در دسترسی به فناوری اطلاعات قرار دارند و کشــورهای کمتر توســعه یافته در دسترســی به ICT و اینترنت ضعف دارند که به ویژه این ضعف در کشورهای آفریقایی مشهودتر است. در بین این کشورها، شــکاف دیجیتال به وضوح مشاهده می شود به ویژه بین مناطق شهری و روستایی و نیز شکاف دیجیتال معناداری بین زنان و مردان در بسیاری از کشورها و شکاف گســترده ای بین افراد با درآمد بالا و پاییــن وجود دارد.

منبع: روزنامه خراسان

 

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین