کد خبر: 58572802
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1395
خانه » حواشی » رسالت » مقوله عفاف و حجاب نیازمند مخاطب شناسی است
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

سر منشــا نهادینه شدن یک فرهنگ در مردم یک کشور به ارائه خدمات آموزشی از دوران کودکی باز می گردد و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاثیر بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و ایجاد امنیت و ســلامت جامعه دارد

به گزارش چی 24 به نقل از رسالت:
 
 

به گزارش پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات، مســئول کمیته آموزش و تبلیغ همایش ملی عفاف و حجاب بــا انتقاد از عملکرد ضعیف دولــت در فعالیت های آموزشی و تبلیغی، مخاطب شناسی را در فعالیت های فرهنگی حوزه حجاب حایز اهمیت دانست.

حسن وزیری با اشــاره به دومین همایش عفاف و حجاب در مشهد با تأکید بر مخاطب شناسی گفت: برای آموزش و تبلیغ افزون بر آسیب شناسی باید از ابزارهای هنری گوناگون در این زمینه استفاده کرد.

وی هم چنیــن افزود: از مجموع 878 محصول ارایه شــده در زمینه آموزش و تبلیغ به دومین همایش عفاف و حجاب، 127 محصول به جشــنواره راه یافتند که یــازده محصول به عنوان محصولات برگزیده شناخته شدند.

مسؤول کمیته آموزش و تبلیغ همایش ملی عفاف و حجاب با بیان این که این همایش در راستای توسعه و ترویج فعالیت های ارزشــی و تکریم و قدردانــی از خادمان عفــاف و حجاب و فرهنگســازی و ترویج آن برگزار شد، بر فرهنگ سازی عفاف و حجاب در جامعه تأکید کرد.

وزیری با تأکید بر این که بهبود شرایط عفاف و حجاب با فعالیت مقطعی و یک هفته ای امکان پذیر نیســت، گفت: سر منشــأ نهادینه شدن یک فرهنگ در مردم یک کشور به ارائه خدمات آموزشی از دوران کودکی باز می گردد و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تأثیر بسزایی در تحکیم بنیان خانواده و ایجاد امنیت و ســلامت جامعه دارد، بنابراین کوشش برای تعمیق فرهنگ عفــاف و حجاب در جامعه موجــب ارتقای فرهنگ عمومی و تحکیم بنیان خانواده خواهد شد.

مسئول کمیته آموزش و تبلیغ همایش ملی عفاف و حجاب با بیان این که دولت سابقه ای در کارهای فرهنگی در قالب عفاف و حجــاب ندارد و ما در فضای دولتــی در زمینه فرهنگ کار آموزشی ســراغ نداریم، افزود: در مؤسسات مردمی دوره های آموزشی و کارگاه برگزار می شــود و خروجی خوبی هم دارد، اما در فعالیت های دولتی بیشــتر کارها به دلیل بی برنامگی نیمه تمام باقی می ماند.

وی با تأکید بر لزوم آشــنایی با فلســفه حجاب و چرایی آن گفت: اگر ما اصول زندگی را رعایت کنیم به این درک خواهیم رسید که حجاب تکلیف اســت و محدودیت نیست. از طرفی مردم ما همیشــه به دنبال حقیقت بوده و هستند و اگر آن ها را درست هدایت کنیم، بســیاری از مشکلات کشور در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب حل خواهد شد.

وزیری مخاطب شناسی را مهم ترین عامل تأثیرگذار در زمینه آموزش و تبلیغ عنوان کرد و افــزود: در فعالیت های تبلیغی مهم ترین اصل طراحی برنامه ها و فعالیت ها متناسب با مخاطب است.

منبع: فارس

 

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین