کد خبر: 84186778
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 آذر 1395
خانه » سایت های خبری » آکا ایران - ازدواج » چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به گزارش چی 24 به نقل از آکا ایران - ازدواج:
آکاایران: ماهیت دولت به گونه ای است که قادر به تصدی گری و بنگاهداری به شکل کارآمد نیست. دولت ها ذاتاً برای سیاستگذاری، تصمیم سازی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شده اند. دولت نمی تواند جایگاه سیاستگذاری و تصدی گری را به طور همزمان حفظ کند. جمع این دو محال است.
امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 26
هفته نامه تجارت فردا - ایمان فرجام نیا: از آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و بنیانگذار مکتب کلاسیک، عبارت معروفی به یادگار مانده که می گوید: «دولت ها نمی توانند تاجران خوبی باشند.» تامل در فحوای این جمله -از ناحیه شخصیتی که نقش بسزایی در تحول در علم اقتصاد داشته- می تواند بسیار درس آموز باشد. تجربیات بسیاری در سراسر دنیا از بنگاهداری و کارآفرینی دولت در اقتصاد وجود دارد که به شکست منتهی شده است.
 
شوروی با تجربه سالیان سال حاکمیت اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولت، در نهایت به ورطه فروپاشی غلتید. یا در اروپا، کشوری مانند انگلستان نتیجه تمایل به دولت گرایی- در عرصه اقتصاد- در دهه های 1950 و 1960 میلادی را حدود دو دهه بعد یعنی در دهه 1980 چشید و از همان دهه هنگامی که با انحرافات جدی در اقتصاد مواجه شد، برای رهایی از چنگال اقتصاد دولتی، واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی را آغاز کرد.
 
,کارآفرینی،اقتصاد،دولت،بنگاه,[categoriy]

چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟

چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟ - کارآفرینی،اقتصاد،دولت،بنگاه

آکاایران: چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟

 
 
ماهیت دولت به گونه ای است که قادر به تصدی گری و بنگاهداری به شکل کارآمد نیست. دولت ها ذاتاً برای سیاستگذاری، تصمیم سازی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شده اند. دولت نمی تواند جایگاه سیاستگذاری و تصدی گری را به طور همزمان حفظ کند. جمع این دو محال است. دولتی را تصور کنید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد -که در ایران مصادیق بسیاری از این بنگاه ها وجود دارد- علاوه بر محدودیت هایی که دولت برای مدیریت شایسته این بنگاه با آن مواجه است، خواسته یا ناخواسته به سوی سلب استقلال این بنگاه نیز گام برمی دارد. دولتی که هم کلید دخل را در دست دارد و هم مالیات ستان است و البته بنگاهدار نیز هست، چگونه می تواند عدالت را برقرار کند و از توزیع رانت بپرهیزد؟ بر این اساس می توان نتیجه گرفت شغل آفرینی دولت رقابت را نیز به مسلخ می برد. بنابراین، ماهیت دولت در تضاد با بنگاهداری است.

 مساله کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده به واسطه نقش آفرینی و تولید توسط بخش خصوصی ریشه در انقلاب صنعتی دارد. در واقع با بسترها و مقدماتی که به تدریج در پس انقلاب صنعتی شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی به این ارزیابی رسیدند که در چارچوبی مجزا از بدنه دولت، تولید ثروت برای اداره امور کشور صورت گیرد تا با درآمد ناشی از کسب و کارهای غیردولتی و مالیاتی که به دولت پرداخت می شود، به ارتقای سطح خدمات عمومی که دولت ها مامور ارائه آن هستند، کمک کنند.
 
دستیابی به این بلوغ در جوامع، مستلزم تحقق سه پیش شرط است؛ نخست آنکه، درک کافی از اهمیت کارآفرینی بخش خصوصی در میان دولتمردان و تصمیم سازان در عرصه حکمرانی به وجود آید و این نگرش در عرصه عمل به منصه ظهور برسد. صرف اظهارات شعاری که به کرات در ایران مطرح شده است، کافی نیست. دومین مولفه آن است که فرهنگ کارآفرینی در کشور شکل گرفته باشد و به صاحبان سرمایه و صنعت با دیده مذمت نگریسته نشود. چه آنکه، مطالعه تجربه کارآفرینی در ایران، نشان دهنده آن است که از دلایل عدم دستیابی به رشد اقتصادی مانا و پایدار، عدم فرهنگ سازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است؛ چرا که همواره فرهنگ برخورد با سرمایه و سرمایه دار در کشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف مردم به درستی تبیین نشده است.

به گزارش آکاایران: و اما مولفه مهم و اثرگذار در توسعه شغل آفرینی بخش خصوصی، شگرد و عملکرد همین بخش است. بخش خصوصی باید با رفتار و عملکرد خویش این پیام را به جامعه مخابره کند که به دنبال حداکثر شدن منافع ملی است و حداکثر شدن منافع خود را در پرتو حداکثر شدن منافع ملی می بیند. مانند آنچه برندهای بزرگ و معتبر در عرصه بین الملل به نمایش گذاشته اند. به معنای دیگر، بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته، نگرشی کاملاً حرفه ای نسبت به کسب و کار خود دارد. در مقابل اما، کارآفرینان ایرانی با اجبار و ناچار به تحمل شرایط نامساعد فضای کسب و کار که از قضا اقتصاد دولتی پدیدآورنده آن است، اسیر روزمرگی و تولید معیشتی است نه تولید حرفه ای.
 

نکته مهم دیگری که مانع توسعه کارآفرینی از سوی بخش خصوصی واقعی در ایران و کشورهای مشابه ایران شده، آن است که درآمد دولت از جایی غیر از بخش خصوصی و از چاه های نفت تامین می شود. بدیهی است تا مادامی که امور خود را از مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات - نفت رتق و فتق می کنند، توجهی به الزامات توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی توسط فعالان اقتصادی مبذول نخواهد کرد. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی احساس رهاشدگی داشته و ای بسا در فضایی که در آن سوءظن و بدبینی حاکم است، به تولید و کسب و کار می پردازد. در این صورت، بخش خصوصی آبستن بسیاری از حوادث ناگوار خواهد بود که تبعات آن تمام کشور را دربر خواهد گرفت. در واقع، نعمت نفت مانع از آن می شود که دولت به درک دقیق و اصیلی از فعالیت های کارآفرینانه توسط بخش خصوصی برسد.

بررسی رفتار دولت و نوع نگرش آن به بخش خصوصی، دست کم طی دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه درآمد بیشتری از ناحیه نفت عاید دولت شده، توجه کمتری به مالیات ها و متعاقب آن کسب و کار بخش خصوصی داشته است و هرگاه درآمد نفتی کاهش یافته، نگاه دولت به مالیات ها معطوف شده بنابراین مناسبات میان دولت و بخش خصوصی، مناسباتی سراسر توام با بی اعتمادی و با سرمایه اجتماعی حداقلی بوده است. بخش خصوصی ایران به معنای واقعی از ورود به فعالیت هایی با مختصات بزرگ بیم دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرو، ترس بخش خصوصی از فعالیت در عرصه کسب و کار از سوی دولت ها رفع شده است. یعنی دولت ها، میدان را برای بخش خصوصی گشوده و در عین حال، آنها را مقید کرده که در چارچوب سیاست های مالی کشور مالیات دولت را بپردازند و افزون بر این، اشتغال هم ایجاد کنند.

 در شواهد به جا مانده از روند رشد مالزی به این نکته اشاره شده است که قریب 30 سال پیش، هنگامی که این کشور به سمت توسعه خیز برداشت، ماهاتیرمحمد، معمار مالزی نوین، مرتب به بدنه دولت و سیاستگذاران این نکته را گوشزد می کرد که سیاستگذاری ها به گونه ای باشد که درآمد و توان خلاقیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند. البته مقام سیاستگذار باید قیودی را نظیر توجه به محیط زیست، فقر و توزیع مطلوب درآمدها و مسائلی از این دست مدنظر قرار می داد. به این دلیل که ممر دیگری جز مالیات که ناشی از فعالیت بخش خصوصی بود، در اختیار نداشت و دولت برای آنکه مالیات بیشتری دریافت کند، باید بخش خصوصی ثروتمندی ایجاد می کرد. در واقع باید بخش خصوصی توانمند و پیشرانی در کشور وجود داشته باشد که به راحتی بتواند از آن مالیات دریافت کند. به ویژه زمانی که کارآفرینان احساس رضایتمندی از دولت داشته باشند و دولت را پشتیبان خود بدانند، برای پرداخت مالیات مهیا خواهد بود. ضمن آنکه بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته، اثر مالیات هایی را که می پردازد در ارتقای سطح خدمات عمومی مشاهده می کند. بخش خصوصی ایران اما در چنین شرایطی قرار ندارد و از سرنوشت مالیاتی که می پردازد مطلع نمی شود.
 

 اگر دولتمردان در ایران اکنون با صراحت از کارآفرینی بخش خصوصی دفاع می کنند، آیا به این دلیل نیست که بودجه های سنواتی صرفاً صرف امور جاری می شود و درآمدهای نفتی دیگر تکافوی نیازهای دولت را نمی دهد؟ و چه بسا با افزایش درآمدهای نفتی بار دیگر دولتمردان به این بخش بی اعتنا شوند.

اگر دولت میان کارکردهای درآمد نفتی و مالیاتی تفکیک قائل نشود و کشور با درآمدهای مالیاتی اداره نشود، امیدی به توسعه کارآفرینی کنشگران اقتصادی نخواهد بود و البته دولت خود را به بخش خصوصی پاسخگو نخواهد دانست.

 البته چرا بخشی از بی اعتنایی که دولت ها در ادوار مختلف به بخش خصوصی روا داشته اند، به نوع کنش فعالان این بخش نیز بازمی گردد. چه آنکه، به نظر می رسد، بخش خصوصی، نتوانسته توانایی های خود را به دولت اثبات کند. اگر چه باید پذیرفت که فعالان اقتصادی در فضای نامساعدی به کسب و کار مشغول اند اما کلید حل برخی از مشکلات در دست خود آنهاست. وقتی آنها نمی توانند در فعالیت های تیمی شرکت کرده و روابط درون بخشی خود را مدیریت کنند، دولت نیز پیام مثبتی را از فعالیت های آنها دریافت نخواهد کرد. رویه ای که در این بخش حاکم بوده، این گونه است که فعالان اقتصادی نه با زبان تشکلی که اغلب از منافع کارگاه خود دفاع می کنند و دولت تصور می کند که صرفاً این فرد است که در صنعت دارای مساله است. اما وقتی بنگاهداران، تحت لوای تشکل ها متحد شوند و تشکل ها نیز از سوی افراد حرفه ای مدیریت شود، بخش خصوصی می تواند به راحتی خواسته خود را به کرسی بنشاند و اقامه دعوی کند.
 
 گفت وگو با موسی غنی نژاد درباره تغییر نگرش دولتمردان به مقوله کارآفرینی

در حصار اقتصاد دولتی
پرسش های خود را در باب تغییر دیدگاه دولتمردان به کارآفرینی بخش خصوصی با موسی غنی نژاد، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در میان گذاشتیم و او چنین گفت: «چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بودند دولتمردانی که موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می کردند، کار چندانی از دستشان برنمی آمد.» او البته در بخش دیگری از این گفت و شنود، می گوید اقتصاد دولتی دشمن کارآفرینی بود نه دولتمردان. غنی نژاد درباره مصائبی که بر صاحبان سرمایه گذشته است، نیز سخن گفت. او بر این عقیده است که بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازار است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از سخنرانی های خویش با تاکید بر اینکه شغل آفرینی، کار دولت نیست، دولت را به فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند در آن کارآفرینی کنند، توصیه کرده است. اینکه فردی همچون ایشان و البته سایر دولتمردان به چنین نگرشی درمورد ثروت آفرینی دست یافته اند، موید چیست؟

کسانی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی که خود تجربه فعالیت اقتصادی را دارند، طبیعتاً نسبت به این گونه مسائل از دید واقع بینانه تر و عملی تری برخوردار هستند. سخنان ایشان بیشتر ناظر بر معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به راحتی نمی توانند کار پیدا کنند و دولت نمی تواند برای آنها کار ایجاد کند، اما می تواند زمینه ایجاد اشتغال را برای آنها فراهم آورد. مشکل در حقیقت به همین مساله بازمی گردد که دولت چگونه می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها که نرخ بیکاری در میان آنها بسیار بالاست، بتوانند وارد بازار کار شوند و شغلی مناسب تحصیلات خود پیدا کنند. دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این رو اشتغال را هم باید دولت مستقیماً ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که رویکرد بازتری به جامعه دارد و بر این رای است که اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، مردم خود به خوبی از عهده کارآفرینی برمی آیند؛ البته به شرط اینکه دولت به بهانه کمک به این امر، مانع تراشی نکند.
 
آقای هاشمی به دلایلی که اشاره شد از ابتدا نسبت به دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی نگاه بازتری به اقتصاد داشتند و در پی آن نبودند که دولت را متولی همه کارهای اقتصادی کنند. نمونه تاسیس دانشگاه آزاد به عنوان مجموعه دانشگاهی که به لحاظ مالی مستقل از بودجه دولتی باشد نشان دهنده همین طرز فکر است. البته تحولات مثبت نزد ایشان و به ویژه سایر دولتمردان پس از انقلاب اسلامی در این خصوص چشمگیر است؛ اما توجه کنید که با همه اینها هنوز اقتصاد ایران به طور جدی گرفتار بختک اقتصاددولتی است.
 مساله ای که وجود دارد، این است که این بختک، مانع شکل گیری انگیزه کارآفرینی در ایران شده است. ما سرمایه دارانی را شاهد هستیم که یا دست از کار و تولید کشیده اند یا سرمایه خود را به خارج از ایران کوچانده اند. فکر می کنید چه عواملی کارآفرینی در ایران را با مشقت همراه کرده است؟

به طور کلی اگر بخواهم بگویم همان سیطره اقتصاد دولتی است که عرصه را برای فعالیت اقتصادی مردم در بخش خصوصی به شدت تنگ کرده است. دقت کنید انگیزه برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری همیشه وجود دارد اما مشکل وقتی به وجود می آید که فضای کسب و کار مساعد نباشد. آن وقت است که این انگیزه ها به مسیرهای نادرستی هدایت می شوند و به جای اینکه نظام اقتصادی سالمی شکل بگیرد، سیستم رانتی و امتیازدهی و امتیازگیری به وجود می آید که نتیجه طبیعی آن گسترش فساد مالی و اقتصادی است. بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازارهاست.
 اجازه دهید پرسش خود را این گونه مطرح کنم؛ کارآفرینی در ایران با چه مصائبی همراه بوده است؟

اگر منظور شما از کارآفرینی فعالیت های کارآفرینی باشد، واضح است که محیط آزاد و رقابتی مانند اکسیژن برای حیات کارآفرین ها ضرورت دارد. نگاهی به تجربه اقتصادی از سال های 1340 شمسی به این سو نشان می دهد هرزمان دولت فضای فعالیت های اقتصادی را آزاد کرده و از دخالت در امور بخش خصوصی امتناع ورزیده، بنگاه های جدید و بسیار کارآمدی به وجود آمده اند. حتی در سال های اولیه پس از انقلاب اسلامی که فعالیت های بخش خصوصی به شدت محدود شد، در عرصه هایی که دولت به دلایلی دخالت نمی کرد، وضع همیشه بهتر بود.
 
 
بزرگ ترین مصیبت برای کارآفرینان همیشه مداخلات دولتی بوده که اغلب هم به بهانه حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت گرفته است. یکی از مصیبت های بزرگ برای آغاز فعالیت اقتصادی همیشه مساله دریافت مجوز بوده؛ یعنی هیچ فعالیتی بدون کسب مجوز از دولت نمی توان انجام داد و گرفتن مجوز هم به مثابه گذشتن از هفت خوان رستم است. مدت هاست که اقتصاددانان درباره مصیبت مجوزها هشدار می دهند اما کمتر گوش شنوایی در میان مسوولان دولتی پیدا می شود. خوشبختانه دولت یازدهم پذیرفته مجوزهای زائد را حذف کند؛ اما این ماموریت به بدنه لخت و بی انگیزه دولتی سپرده شده و در نتیجه پس از گذشت بیش از دو سال که به طور جدی این تصمیم اتخاذ شده هنوز نتایج ملموسی حاصل نشده است.
 بر این اساس و به گواه ادعای کسانی که در مورد احوال و سرگذشت کارآفرینان مطالعاتی داشته اند، در طول دهه های گذشته چه در عصر پهلوی و چه پس از آن، دولت ها بزرگ ترین دشمنان کارآفرینی در ایران بوده اند. شما با این انگاره موافق هستید؟

اگر بخواهم دقیق تر صحبت کنم، نظام اقتصاد دولتی، بزرگ ترین دشمن کارآفرینی بوده است، نه دولت ها به معنای دولتمردان. چه بسا بوده اند دولتمردانی که، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت می کردند کار چندانی از دستشان بر نمی آمد. در همین دولت یازدهم شما با کسی مانند وزیر محترم راه و شهرسازی مواجه هستید که با اقتصاد دولتی مخالف است و آن را به صراحت اعلام می کند اما از آنجا که در اقلیت محض است و ساز و کارهای اقتصاد دولتی بر همه کشور حاکم است، صدای او به جایی نمی رسد. البته اکثریت اعضای کابینه فعلی دکتر روحانی در حرف مخالف اقتصاد دولتی هستند و در حمایت از بخش خصوصی سخن می گویند، اما وقتی پای عمل به میان می آید تمایلی به تغییر وضع موجود نشان نمی دهند. این لختی و بی عملی هم معمولاً دو علت دارد، دولتمردان یا اعتقادی به حرف هایی که برای خوشایند عموم می زنند ندارند یا حاضر به پذیرفتن هزینه هایی که هر تغییری احتمالاً به همراه می آورد نیستند.
 مصیبت بزرگی چون دریافت مجوز که شما از آن یاد کردید و البته سایر ضوابط دست و پاگیر ناشی از نوعی سرمایه ستیزی و نگرش منفی عاملان دولت در دستگاه های دولتی نسبت به کارآفرینان است. بدبینی دولتمردان به سرمایه داران و کارآفرینان در طول دهه های گذشته ناشی از چه بوده است و این بدبینی، کارآفرینی در ایران را به چه سمت و سویی سوق داده است؟

نکته مهمی که در رابطه با پرسش شما باید همیشه در ذهن داشت این است که دولتمرد یعنی سیاستمدار و سیاستمدار کسی است که دنبال کسب و حفظ قدرت است و قدرت ذاتاً تمایل به انحصار دارد. به سخن دیگر سیاستمدار می خواهد در برابر قدرت او نیروی معارضی که احیاناً ممکن است موقعیت او را به چالش بکشد وجود نداشته باشد. قدرت اقتصادی بالقوه می تواند منشأ قدرت سیاسی باشد و این واقعیتی است که سیاستمداران را خوش نمی آید. از این رو آنها اغلب نسبت به قدرت اقتصادی بدبین و مظنون اند و ترجیح می دهند سرنخ های قدرت اقتصادی را در اختیار خود داشته باشند. شما اگر به تاریخ معاصر کشور رجوع کنید،
 
درمی یابید یکی از دلایل مهمی که پهلوی دوم اصرار به انجام اصلاحات ارضی داشت این بود که زمین داران بزرگ، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی داشتند. اکثر کرسی های مجلس شورای ملی اغلب در اختیار آنها بود و از این طریق در قوه مجریه نیز نفوذ داشتند. شاه پس از انجام اصلاحات ارضی و درهم کوبیدن قدرت زمین داران بزرگ یا به اصطلاح فئودالیسم، صراحتاً و به دفعات اعلام کرد هیچ گاه اجازه نخواهد داد، قدرت اقتصادی از نوع دیگری به نام «فئودالیسم صنعتی» شکل بگیرد.
 
 
این اصطلاح فئودالیسم صنعتی از ابداعات او بود و از این طریق می خواست بدبینی و سوءظن خود را نسبت به قدرت اقتصادی خارج از کنترل خود بیان کند. از این رو مانع ورود بخش خصوصی به صنایع بزرگ و زیرساخت ها می شد و می گفت به مصلحت نیست که این صنایع استراتژیک خارج از کنترل دولت باشد. این بدبینی نسبت به قدرت گرفتن بخش خصوصی در سال های پس از انقلاب اسلامی هم تداوم پیدا کرد و اساساً وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. البته خوشبختانه ناکارآمدی این اقتصاد دولتی پس از سال ها به رسمیت شناخته شد و حرکت به سوی غیردولتی کردن اقتصاد آغاز شد که نتیجه نهایی آن ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی بود. اما آن گره فکری و سوءظنی که به آن اشاره شد مانع اجرایی شدن حقیقی این سیاست ها پس از یک دهه شده است.
 در شرایطی که صاحبان کسب و کار می توانند به راحتی به کسب و کار اقتصادی بپردازند، به چه دلیل دولت ها برای دخالت در کار آنها اصرار دارند؟

گمان می کنم پیش از این به بخشی از این پرسش شما پاسخ داده ام اینجا فقط اضافه می کنم که دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است. توجیه دخالت دولت در امور اقتصادی و کسب و کار مردم معمولاً از دو نوع است، یکی اینکه دولت وارد حوزه هایی از فعالیت اقتصادی می شود که بخش خصوصی مایل یا قادر به انجام آن نیست. این حوزه ها را در زبان علم اقتصاد ناظر به تولید کالاهای عمومی می دانند که زیرساخت های اقتصادی از این جمله اند. اما از گذشته های دور یعنی از زمان رضاشاه این مساله هم مطرح شد که بخش خصوصی توان مالی و کارشناسی برای ورود به صنایع بزرگ جدید را ندارد و بهتر است دولت این فعالیت ها را آغاز کند و پس از راه افتادن موفقیت آمیزشان، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
 
توجیه دیگر دخالت دولت در اقتصاد کمک به تولیدکنندگان یا حمایت از مصرف کنندگان در جهت مصلحت عمومی است. اما در عمل این ورود موقت به اقتصاد دائمی شده و رفته رفته دامنه اش گسترده تر می شود. مشکل بعدی که در این میان بروز می کند، ذی نفع شدن برخی دیوانسالاران دولتی در این گونه دخالت هاست. با گذشت زمان هرچه منافع این دیوانسالاران با حفظ اقتصاد دولتی بیشتر گره می خورد، اصلاح امور و غیردولتی کردن اقتصاد مشکل تر می شود. اگرچه در آغاز، انگیزه های فکری و ایدئولوژیک توجیه کننده اقتصاد دولتی بود، اما با گذر زمان معضل منافع صاحبان قدرت و مدیران دولتی نیز به آن اضافه شد. به همین دلیل با اطمینان می توان گفت دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است.
 البته در مقابل، گروهی از کارآفرینان هم هستند که مدافع نقش آفرینی دولت در اقتصاد هستند و گویی قادر نیستند به طور مستقل از دولت به کسب و کار بپردازند. این گروه بر این عقیده اند که اگر دولت پایش را از اقتصاد بیرون بکشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود. این نگرش به چه دلیل در میان صاحبان کسب و کار در ایران شکل گرفته است؟

نکته ای که شما به آن اشاره کردید بسیار مهم است و یکی از معضلات بزرگ بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی است؛ چرا که گروه هایی از فعالان بخش خصوصی به نوعی از مداخله دولت در امورشان دفاع می کنند. علت این امر را در تداوم اقتصاد دولتی و به نوعی عادت کردن بخش خصوصی با آن باید جست وجو کرد. البته معدود فعالانی در بخش خصوصی هم هستند که از برخی رانت های دولتی و امتیازات انحصاری سود می برند و از این جهت تمایلی به خروج دولت از حوزه اقتصاد ندارند. اینجاست که فعالان بخش خصوصی حقیقی باید با این گروه بنگاه های ذی نفع در اقتصاد دولتی مرزبندی کرده و منافع خود را همسو با منافع ملی تعریف کنند نه در مقابل آن. این نکته را هم باید اضافه کنم که شاید عده ای هم نه صرفاً به خاطر منافع خاص بلکه به جهت ناآگاهی و ترس، خواهان چتر حمایتی دولت از خود هستند. اینها باید توجه کنند که دولت ها همیشه بیشتر از آن چیزی که می دهند می ستانند و در این نوع بده بستان ها در نهایت و در درازمدت فعالان اقتصادی بازنده اند؛ مگر اینکه خود را به زائده های بی اختیار و بی مقدار سیستم دولتی تبدیل کنند.
 

 کارآفرینان ایرانی در طول دهه های گذشته، با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده اند و شاید یکی از پرمخاطره ترین دوره هایی که صاحبان سرمایه در ایران سپری کردند، ملی کردن صنایع و مصادره اموال کارآفرینان بود. آیا این سخت ترین دوره برای کارآفرینان در ایران بوده است؟

بله، به نظر می رسد، ملی کردن بنگاه ها و اموال فعالان بخش خصوصی ضایعه اسفناکی بود که در آن سال ها اتفاق افتاد و عده ای از زبده ترین کارآفرینان و فعالان اقتصادی ناگزیر به کناره گیری از فعالیت در ایران یا مهاجرت به خارج از کشور شدند. این رویداد تاسف بار بخش بزرگی از تجربه گرانبهای اقتصاد ملی را به باد فنا داد؛ تجربه ای که محصول انباشت سرمایه انسانی در طول سال های دراز بود. در این مقطع، انقطاع نسلی جبران ناپذیری به وقوع پیوست به طوری که بخش بزرگی از نسل کارآفرینان موفق نتوانستند تجربیات خود را به نسل بعدی منتقل کنند و نسل جدید فعالان اقتصادی ناگزیر به حرکت از نقطه صفر شدند. این ضایعه البته تنها منحصر به مساله انقطاع نسلی نبود، بلکه فضای فکری و انگیزه ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. معنای این مصادره ها برای افکار عمومی این بود که گویا همه این فعالان اقتصادی افراد نادرستی بودند که کارهای نامشروعی می کردند. این حرکت به طور کلی بنگاهداری بخش خصوصی را در کل جامعه آن روزی کشور زیر سوال برد و طبیعتاً راه را برای توسعه و سیطره دولت بر کل اقتصاد ملی باز کرد.
 در کنار نگرش منفی دولتی ها و البته اقتصاد دولتی که بنگاهداری بخش خصوصی را با محدودیت مواجه کرد، نقش روشنفکران را هم در شکل گیری نگرش منفی مردم علیه کارآفرینان و بنگاهداران بزرگ نباید نادیده گرفت؛ کارآفرینی بخش خصوصی از ناحیه روشنفکران چه آسیب هایی را متحمل شده است؟

روشنفکران به طور کلی، حتی در کشورهای پیشرفته میانه خوبی با سرمایه داری و اقتصاد بازار ندارند و وقتی شما به کشورهای جهان سوم می آیید این مشکل چندین برابر می شود. تفکرات روشنفکران ایرانی از سال های 1320 شمسی به بعد عمدتاً چپ و ضدسرمایه داری بود. با گذر زمان در دهه های 1340 و 1350 این مساله تشدید هم شد. پدیده نسبتاً جدید در این دو دهه نفوذ اندیشه های چپ در جریان های سیاسی- مذهبی بود. نیروهای مذهبی سنتی همیشه با اندیشه های چپگرایانه مرزبندی روشنی داشتند اما با رشد اسلام سیاسی در میان روشنفکران جوان و تحصیلکرده غرب که به شدت تحت نفوذ اندیشه های مارکسیستی بودند، گرایش جدیدی پدید آمد که درواقع ترکیبی نامتجانس از تفکر چپ و اسلام بود. نمونه برجسته این نوع از روشنفکران دکتر علی شریعتی است که تفکرات و تبلیغات گسترده ضدسرمایه داری او تاثیر مهمی روی مبارزان سیاسی در جریان انقلاب اسلامی گذاشت.
 
درست است که او یک سال پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد اما جای تردید نیست که مهر تفکرات او بر ایدئولوژی انقلابیون به ویژه در حوزه اقتصادی خورده است. مصادره های اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تبدیل کردن سرمایه دار به ناسزای سیاسی، ریشه در ایدئولوژی تبلیغی دکتر شریعتی و دیگر روشنفکران همفکر او اعم از مذهبی و غیرمذهبی داشت. تبلیغات ضدسرمایه داری روشنفکران چپگرا فضای عمومی جامعه را به قدری علیه بنگاهداری خصوصی یا به اصطلاح سرمایه داری تهییج و تحریک کرده بود که اوایل انقلاب نه تنها بازاریان و فعالان اقتصادی متدین و متشرع بلکه حتی وعاظ دینی هم جسارت دفاع علنی از مالکیت خصوصی را که از مشهورات شرعی اسلام است، نداشتند.
 
این وضعیت زیانبار و تاسف انگیز البته نمی توانست مدت زیادی دوام آورد و خوشبختانه دوام هم نیاورد. پس از فروکش کردن فضای پرالتهاب ناشی از انقلاب، عقلانیت و اعتدال به تدریج به جامعه بازگشت اما آثار تخریبی این تفکرات تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. هنوز هم بخش بزرگی از روشنفکران ما اعم از دینی یا غیر آن بنگاهداری بخش خصوصی یا نظام سرمایه داری را مغایر با اصول انسانی و عدالت معرفی می کنند و این بهترین بهانه را به دست طرفداران اقتصاد دولتی می دهد تا موقعیت خود را در نظام اقتصادی کشور موجه جلوه دهند.

مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات -

چرا کار آفرینی دولت محکوم به شکست است؟

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین