کد خبر: 85261447
تاریخ انتشار: شنبه 04 دي 1395
خانه » سایت های خبری » آکا ایران - ازدواج » قشنگترین نامهای ایرانی با حرف م
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

به گزارش چی 24 به نقل از آکا ایران - ازدواج:


قشنگترین نامهای اصیل ایرانی

قشنگترین نامهای ایرانی با حرف م

قشنگترین,ایرانی,حرف,مقالات,مفید,آکا,مادر,دختر,خورشید,دختر,زیبا,پسرش,مادر,کوچک,عشق,مرد,پاک,خداوند,مهر,مهر,صورتم

ماری

کبک ماده(نامی کردی)

د

مازیار

اهورا مزدایار- پسر قارون فرمانروای طبرستان

پ

ماکان

نام پسر یکی از سران دیالمه

پ

مامک

مادر کوچک و مهربان

د

مانا

نام خداوند بزرگ و نام یمی از دولتهای ماد(نامی کردی)

د

ماندانا

دختر آژدهاک و مادر کوروش هخامنش

د

مانوش

کوهی که منوچهر در بالای آن متولد شده است

پ

مانی

پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

پ

مانیا

خسته شده(نامی کردی)

د- پ

ماهان

منسوب به ماه

پ

ماهاندخت

دختر ماهان

د

ماه برزین

یکی از بزرگان دولت ساسانیان

پ

ماه جهان

زیبای جهان

د

ماهچهر

زیبارو،قشنگ

د

ماهدخت

دختر ماه

د

ماهور

تابناک(نامی کردی)

د

ماهرخ

آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

د

ماهزاد

زاده ماه

د

مردآویز

جنگنده و دلاور

پ

مرداس

مرد آسمانی- نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و به دست پسرش کشته شد

پ

مرزبان

مرزدار

پ

مرمر

از سنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است، سنگ مرمر

د

مزدک

خردمند کوچک- مردی که در زمان ساسانیا ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

پ

مژده

نوید؛بشارت

د

مژگان

مژدها

د

مستان

شادان، شادمان

پ

مستانه

خوشحال،مانند مست

د

مشکاندخت

دختر خوشبو

د

مشکناز

مشک نازدار

د

مشکین دخت

دختر مشک آلود و معطر

د

منیژه

پاک و سفید روی – نام دختر افرسیاب

د

منوچهر

کسی که چهره بهشتی دارد-از پاشاهان پیشدادی

پ

مهبانو

بانوی بزرگ،بانوی همچون ماه

د

مهبد

یکی از وزیران انوشیروان

پ

مه داد

از فرماندهان نظامی پارسیان و یکی از نامهای دوران هخامنشیان

پ

مهتاب

ماه تابان

د

مهدیس

ماهرو،زیبار،خوشگل

د

مه جبین

آنکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

د

مه دخت

ماه دخت، دختر ماه

د

مهر آذر

یکی از موبدا پارس در زمان انوشروان – خورشید آذر

پ

مهر آرا

آرایش دهنده مهر

پ

مهرآسا

همچون خورشید زیبا روی

د

مهر آفاق

خورشید افقها

د

مهر آفرین

عشق آفرین،آفریننده عشق

پ

مهر آب

کسی که فروغ خورشید دارد- نام جد مادری رستم

پ

مهراد

بخشنده ماه

د

مهرافزون

بالا برنده عشق و محبت

د

مهرام

رام شده ماه

د

مهران

منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

پ

مهراندخت

دخت مهرو محبت

د

مهراندیش

دارای اندیشه با مهر و محبت

د

مهرانفر

شکوه

پ

مهرانگیز

ایجاد کننده مهر و محبت و عشق

د

مهرپویا

پوینده مهر

پ

مهرداد

داده خورشید- نام چند تن از پادشاهان اشکانی

پ

مهردخت

دختر آفتاب

د

مهرزاد

زاده خورشید، زیبا روی

پ

مهرناز

ناز خورشید

د

مهرنوش

خورشید جاویدان- یکی از پسران اسفندیار که به دست فرامرز کشته شد

پ

مهرنگار

آرایش دهنده خورشید، مهرآرا- نام زن یزدگرد

د

مهرنیا

از نزاد مهر

پ

مهروز

آنکه روزی چون خورشی دارد

پ

مهری

منسوب به مهر،منسوب به خورشید

د

مهریار

دوست خورشید

پ

مهسا

مانند ماه زیبا روی

د

مهستی

ماه هستی،ماه روزگار،گرانبهاترین

د

مه سیما

آنکه صورتی چون ماه دارد

د

مهشاد

ماه شادمان

د

مهشید

پرتو ماه

د

مهنام

آنکه نامش چون ماه است

پ

مهناز

ناز ماه

د

مهنوش

ماه همیشگی

د

مهوش

مانند ماه

د

مهیار

یار ماده ، پسر داریوش سوم هخامنشی

پ

مهین

ماه زیبا رو

د

مهین دخت

دختر بزرگ

د

میترا

دوستی و محبت و مهر

د

میخک

گلی زیبا به رنگهای قرمز،سفید،صورتی،زرد

د

میلاد

دانش آموز،شاگرد(نامی کردی)

پ

مینا

گلی کوچک و زینتی،گردنبند

د

مینادخت

دختر مینا

د

مینو

بهشت

د

مینودخت

دختر بهشت، دختر پاک

د

مینوفر

دارای شکوه بهشتی

د

 name-iran.blogfa

مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12941.html">قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ز-ژ-س
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/111016054202.html">نامهای غیر متعارف ایرانی
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12936.html">قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12944.html">قشنگترین نامهای ایرانی با حرف گ-ل
نام های ایرانی با حرف ت - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12937.html">قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ت
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12943.html">قشنگترین نامهای ایرانی باحرف ف-ق-ک
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12940.html">قشنگترین نامهای ایرانی با حرف د-ر
نام های ایرانی با حرف الف - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12934.html">قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف الف
قشنگترین نامهای اصیل ایرانی
مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12946.html">قشنگترین نامهای ایرانی با حرف ن-و-ه-ی
مقالات مفید آکا" href=>قشنگترین نامهای ایرانی با حرف م
نام های ایرانی با حرف ش-ط-غ - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12942.html">قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ش-ط-غ
نام های ایرانی با حرف ج - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12938.html">قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ج
نام های ایرانی باحرف چ-ح-خ - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12939.html">قشنگ ترین نام های ایرانی باحرف چ-ح-خ
نام های ایرانی با حرف ب - مقالات مفید آکا" href="maghalat-persia/esmeirani/12935.html">قشنگ ترین نام های ایرانی با حرف ب

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین