کد خبر: 175309040
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 ارديبهشت 1397
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

پیش بینی نتایج انتخابات پارلمانی لبنان در این دوره با ابهام فراوانی روبرو است، اما نگاهی به شاخص ها و نظرسنجی های موجود می تواند شمه ای کلی از جریان های پیروز انتخابات ارائه دهد.

به گزارش چی 24 به نقل از سراج 24:

به گزارش سراج24، انتخابات پارلمانی لبنان قرار است روز 16 اردیبهشت در بخش‌های مختلف این کشور برگزار شود. با توجه به اینکه فراکسیون‌های بزرگ حاضر در انتخابات و مداخله‌های غربی- آمریکایی در مقالات پیشین مورد توجه قرار گرفت، این مقاله نگاهی دقیق و تفصیلی به بحث قانون انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی و توزیع لیست‌های کاندیداها در این حوزه‌ها و نتایج احتمالی انتخابات خواهد داشت.

رقابت‌های داغ انتخاباتی در حوزه اول بیروت

حوزه اول بیروت نیز یکی از داغ‌ترین رقابت‌های انتخاباتی را به خود خواهد دید، ویژگی منحصر به فرد این حوزه این است که رقابت‌ها در این منطقه منحصر به مسیحیان است.  لیست‌های موجود برای تصدی 8 کرسی اختصاص داده شده به این حوزه در 5 بخش تقسیم می شود که به بررسی آن می‌پردازیم:

1 لیست وفاداری به بیروت که وابسته به جامعه مدنی بیروت است و شامل روجیه آمال الشویری/مارونی، روبر عبدو الأبیض / أرتدوکس، آنطوان جوزف فلایجیان/ کاتولیک و جینا جمیل الشماس/اقلیت است.

2 لیست بیروت الأولیکه شامل افراد زیر است: میشال فرعون/ کاتولیک، ندیم بشیر الجمیّل/مارونی، جان طالوزیان/أرمنی کاتولیک ، عماد واکیم/ أرتدوکس، ألینا مرغوفوسیان، کارول بابکیان، وأویدیس داکسیان/أرمنی أرتدوکس و ریاض عاقل/ ازاقلیت‌ها .

3 لیست «بیروت الأولی القویة» که این افراد در آن حضور دارند: هاکوب ترزیان، الکسندر ماطوسیان، سبوح قالباکیان/أرمنی أرتدوکس، سارج جوخاداریان/أرمنی کاتولیک، مسعود الاشقر/مارونی، نقولا شماس/ أرتدوکس، آنطوان بانو/اقلیت‌ها.

4 لیست «کلنا وطنی» که متعلق به جامعه مدنی است و شامل افراد زیر می‌شود: لوری حیطایان، لیفون تلفزیان، بولا یعقوبیان/أرمنی ارتدوکس، جیلبیر ضومط/مارونی، جمانة سلّوم/أقلیت، زیاد عبس/ ارتدوکس، لوسیان بورجیلی/ کاتولیک و یورکی تیروز/أرمنی کاتولیک.

5 لیست «نحنا بیروت» شامل جورج صفیر/مارونی ، رفیق بازرجی/اقلیت، سیرج طورسرکیسیان/أرمنی کاتولیک و سیبوه مخجیان/أرمنی أرتدوکس است.

رقابت‌های انتخاباتی در این حوزه رقابتی تماما ارمنی- مسیحی است، چیزی که تنور انتخابات در این حوزه را داغ کرده، تفاهمی است که بین احزاب الطاشناق، والهنشاک، المستقبل و جریان آزاد ملی به دست آمده و آنها را در لیست بیروت الاولی القویة جمع کرده است. رقیب اصلی این جریان ، لیست کلنا وطنی و لیست بیروت الاولی است که شامل نامزدهای عضو الکتائب و نیروهالی لبنانی بعلاوه میشل فرعون است.

از 8 کرسی این حوزه 3 کرسی به ارمنی‌های ارتدوکس تعلق می‌گیرد و ارمنی‌های کاتولیک و اقلیت‌ها و مارونی‌ها و ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها هر کدام به یک کرسی دست پیدا می کنند.

رقابت‌های داغ انتخاباتی در حوزه دوم بیروت

حوزه دوم بیروت یکی از داغ‌ترین رقابت‌های انتخاباتی را در جریان انتخابات پارلمانی به خود خواهد دید. به همین علت اکنون لیست‌های انتخاباتی شامل جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف در این منطقه با هم به رقابت می‌پردازند. این در حالی است که کرسی‌های پارلمانی این منطقه در گذشته در انحصار جریان المستقبل بوده است، پیش‌بینی نتیجه انتخابات در این حوزه مشکل است، اما هر چه که باشد به نفع المستقبل نیست.

لیست‌های حاضر در رقابت‌های انتخاباتی حوزه دوم بیروت شامل موارد زیر است:‌

لیست «البیارتة المستقلین»، که شامل کاندیداهای زیر است:‌ ولید شفیق شاتیلا، عبد الکریم حسین عیتانی، عبد الرحمن خضر غلایینی، خالد سعید ممتاز، خالد ابراهیم حنقیر ( اهل تسنن)، مازن خالد التامر، جهاد علی حمود (شیعه)، اندرا سمیر الزهیری (درزی)، لیون سورین سیوفی (أرتدوکس)، فادی بهنان زرازیر (انجیلی).

لیست «المستقبل لبیروت» متعلق به جریان المستقبل است که شامل سعد الحریری، تمام سلام، نهاد المشنوق، ربیع حسونة، رلی الطبش، زاهر عیدو (اهل تسنن)، نزیه نجم (أرتدوکس)، باسم الشاب (انجیلی)، غازی یوسف، علی الشاعر، فیصل الصایغ (درزی).

لیست «المعارضة البیروتیة» شامل افراد زیر است: أکرم سنو، عامر اسکندرانی، یاسین قدادو، صفیة ظاظا، زیاد عیتانی (اهل تسنن)، بشارة خیرالله ( أرتدوکس)، لینا حمدان (شیعه) و زینة منصور (درزی).

لیست «بیروت الوطن» که شامل این کاندیداها است: صلاح سلام، مصطفی بنبوک، بشار قوتلی، عماد الحوت، سعد الدین الوزان، نبیل بدر (اهل تسنن)، سلوی خلیل، إبراهیم شمس الدین (شیعه)، دلال الرحبانی (انجیلی)، سعید حلبی (درزی) وجورج شقیر (أرتدوکس).

لیست «صوت الناس» شامل: إبراهیم الحلبی، یوسف عبد القادر الطبش، فراس منیمنة، فاتن الزین، حنان عثمان، رولا حوری (سنی)، عمر واکیم (أرتدوکس)، نبیل السبعلی (انجیلی)، هانی فیاض (درزی)، نعمت بدر الدین (شیعی).

لیست «کرامة بیروت» که شامل خلود موفق الوتار، محمد خیر صالح القاضی، محمد نبیل شاتیلا، جهاد حسن مطر، حنان عدنان الشعار (اهل تسنن) ، رجا رفیق الزهیری (درزی)، مایکل بهاء مخایل (ارتدوکس)، علی حسین عبد الرؤوف سبیتی (شیعی) است.

لیست «کلنا بیروت» با حضور فاطمة مشرف، نادین عیتانی، إبراهیم منیمة، حسن فیصل سنو، مروان الطیبی (اهل تسنن)، ناجی قدیح (شیعه)، زینة مجدلانی (ارتدوکس)، نهاد یزبک (انجیلی)).

لیست «لبنان حرزان» که افراد آن عبارتند از: فؤاد مخزومی، عصام بشیر برغوت، سعدالدین خالد، رنا الشمیطلی، معروف عیتانی، محمود عبدالقادر کریدیة (اهل تسنن)، یوسف محمد بیضون (شیعی)، خلیل امیل برمانة (ارتدوکس) زینا کمال منذر (درزی)، ندیم قرحیا قسطا (انجیلی)).

لیست «وحدة بیروت» که وابسته به حزب الله و جنبش امل است و شامل عدنان طرابلسی، عمر غندور​، و محمد بعاصیری (سنی)، ​محمد خواجة​، ​أمین شری​ (شیعه)، و إدگار طرابلسی (انجیلی) است.

این حوزه 11 کرسی پارلمانی دارد که شش کرسی متعلق به اهل تسنن است. دو کرسی به شیعیان اختصاص دارد و مسیحیان ارتدوکس و دروزی ها و انجیلی‌ها نیز هرکدام یک کرسی را در اختیار دارند. رقابت اصلی در این حوزه مربوط به جریان مورد حمایت جنبش المستقبل و لیست وحدت بیروت به رهبری حزب الله و جنبش امل و لیست بیروت الوطن و لبنان حرزان است.

عبدو سعد مدیر مرکز مطالعات و اطلاعات بیروت در خصوص رقابت‌های سخت انتخاباتی در این حوزه به پایگاه خبری العهد گفت که احتمالاً جریان المستقبل سه یا چهار کرسی پارلمانی این حوزه را از آن خود خواهد کرد و شیعیان نیز احتمالا بتوانند به 3 کرسی دست پیدا کنند.

به نظر می‌رسد در دوره‌ای که جریان المستقبل و متحدان آن احتمالا تعداد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمانی خود را از دست می دهند، ریزش کرسی‌های جریان 8 مارس و به ویژه حزب الله لبنان مهار شده و این جریان فضای خوبی برای حضور در انتخابات دارد. پیشتر توضیح داده شد که در نتیجه تغییر قانون انتخابات و حمایت قانون جدید از گروه‌ها و احزاب کوچک، ریزش تعداد کرسی‌های فراکسیون‌های مطرح در این دوره، امری عادی است.

با وجود آنچه که مطرح شد، اما نباید انتظار تغییرات ریشه‌ای در پارلمان داشت، چرا که قانون نسبیت جدید نیز همچنان در دام تنوع مردم‌شناختی و سهمیه‌بندی‌های طایفه‌ای گرفتار است. به عنوان مثال تعداد کرسی‌هایی که به شیعیان اختصاص دارد، مجموعا 27 کرسی است و الگوی رای دهی در لبنان عمدتا بر گرایش طایفه‌ای مبتنی است، لذا نباید انتظار داشته باشیم که مجلسی که از انتخابات تشکیل می‌شود، به کلی به نفع جریان مقاومت تغییر کند، زیرا طوایف دیگر نیز نمایندگان خود را به مجلس می‌فرستند.

در مجموع باید گفت که وضعیت حزب‌الله در انتخابات از گروه‌های مقابل بهتر است؛ زیرا اولا راهبرد مشخصی برای ائتلاف با گروه‌هایی مانند جریان ملی آزاد و جنبش امل داشته و اصول کلی سیاسی خود را به وضوح بیان کرده ‌است. اما جریان مقابل مرزبندی سیاسی دقیقی از خود نشان نداده و به همین دلیل سطح اختلافات بین آنها بالاتراست.
منبع: تسنیم
 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین